1950-1959

Na początku lat 50. Magazyn FILM przestał być wydawnictwem dwutygodniowym i zaczął ukazywać się co tydzień. W 1956, w dziesięciolecie powstania pisma, zaczęto przyznawać Złote Kaczki – nagrody filmowe, wybierane przez czytelników pisma.
W latach 50. w kinie polskim zetknęło się ze sobą  kilka nurtów – socjalistyczne obrazy, których tematyka narzucana była odgórnie przez władzę, polifoniczna Szkoła Polska, na którą zbierały się dzieła różnorodne, autorskie, osobiste, czasem rozliczeniowe, a także próba kina eksperymentalnego.

Magazyn FILM - 1950 rok


Magazyn FILM - 1951 rok


Magazyn FILM - 1952 rok


Magazyn FILM - 1953 rok


Magazyn FILM - 1954 rok


Magazyn FILM - 1955 rok


Magazyn FILM - 1956 rok


Magazyn FILM - 1957 rok


Magazyn FILM - 1958 rok


Magazyn FILM - 1959 rok