1946-1949

W roku 1946 ukazał się pierwszy numer magazynu FILM. Magazyn ukazywał się wtedy jako dwutygodnik, a stałymi współpracownikami byli, między innymi: Jerzy Płażewski, Jerzy Toeplitz, Ludomir Rubach, Bohdan Węsierski. Na pierwszej okładce pojawiło się zdjęcie Danuty Szaflarskiej.
Aktorka pracowała w tym czasie na planie „Zakazanych Piosenek”, które po raz pierwszy pojawiły się na ekranach w 1947 roku. Nowo powstały magazyn miał zająć się kwestiami dotyczącymi odradzającego się kina polskiego. Jak jednak pisał w pierwszym numerze redaktor naczelny, Jerzy Bossak: „W Polsce sztuki filmowej nie było”. Takie postawienie sprawy, zdaniem Tadeusza Lubelskiego niezmiernie „niesprawiedliwe”, wyznaczało ton polskiej produkcji: kino polskie trzeba było zbudować od podstaw. Relacjonowaniem tego procesu miał zająć się dwutygodnik „Film”.