1970-1979

W połowie lat 70. nowym redaktorem naczelnym został Zbigniew Klaczyński. W gazecie zaczęło pojawiać się więcej felietonów, w tym te przybliżające konkretne zagadnienia ze świata filmu. Współpracownikami magazynu byli w tych latach między innymi Tadeusz Sobolewski, Oskar Sobański, czy Krzysztof Mętrak.

Magazyn FILM - 1970 rok


Magazyn FILM - 1971 rok


Magazyn FILM - 1973 rok


Magazyn FILM - 1975 rok


Magazyn FILM - 1976 rok


Magazyn FILM - 1977 rok


Magazyn FILM - 1978 rok


Magazyn FILM - 1979 rok