1960-1969

W latach 60. do magazynu trafiły nowe rubryki, w tym słynna tabela „Dziewięciu gniewnych ludzi”, w której redakcyjni recenzenci oceniali najgłośniejsze premiery danego tygodnia. Zaczęły pojawiać się też dłuższe teksty krytyczne oraz relacje z najważniejszych festiwali filmowych, a do magazynu dodano nieco koloru. Redaktorem naczelnym był Bolesław Michałek.

Współpracownikami magazynu w tym czasie byli, między innymi: Zygmunt Kałużyński, Leon Bukowiecki, czy Aleksander Jackiewicz.

W jubileuszowym numerze z okazji dwudziestolecia magazynu (nr. 48 (938) z 27 listopada 1966 roku) odnaleźć możemy „Małą statystykę Filmu”, z której dowiadujemy się, iż tygodnik wydawany był w tym okresie w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy, przeciętnie o jednej produkcji polskiej pisało się w dwóch numerach magazynu (w początkowym okresie, gdy Film Polski produkował jeden film rocznie, jednemu dziełu poświęcano aż 12 numerów), w każdym numerze przeciętnie pisze się o ok. 20 filmach zagranicznych, 1002 razy odwiedzono zagraniczne plany filmowe, a do 1966 roku zapisano aż 15 tysięcy stron.

Magazyn FILM - 1960 rok


Magazyn FILM - 1961 rok


Magazyn FILM - 1962 rok


Magazyn FILM - 1963 rok


Magazyn FILM - 1964 rok


Magazyn FILM - 1965 rok


Magazyn FILM - 1966 rok


Magazyn FILM - 1967 rok


Magazyn FILM - 1968 rok


Magazyn FILM - 1969 rok