1990-1999

W latach 90. magazyn poszedł za duchem czasu i wprowadził na swoich ramach dział recenzji wideo oraz program telewizyjny. W 1993 roku Magazyn Film przestał być tygodnikiem i stał się miesięcznikiem. Pierwszym redaktorem naczelnym nowej wersji pisma został Maciej Pawlicki, który zastąpił na tym miejscu Czesława Dondziłłę.

Magazyn FILM - 1991 rok


Magazyn FILM - 1992 rok


Magazyn FILM - 1993 rok


Magazyn FILM - 1994 rok


Magazyn FILM - 1995 rok


Magazyn FILM - 1996 rok


Magazyn FILM - 1997 rok


Magazyn FILM - 1998 rok


Magazyn FILM - 1999 rok