FILM: 35/1978 (1551), strona 4 Magazyn FILM: 35/1978 (1551), strona 4

Poligon

Czesław Dondziłło opisuje przebieg wydarzeń, które doprowadziły do powstania Koszalińskich Spokaniań Filmowych "Młodzi i Film".

Na zdjęciach:
- Wielki Jantar 74: "Ciemna Rzeka" Sylwestra Szyszki
- Wielki Jantar 95: "Zapis Zbrodni" Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego