FILM: 35/1978 (1551), strona 3 Magazyn FILM: 35/1978 (1551), strona 3

Poligon

Czesław Dondziłło opisuje przebieg wydarzeń, które doprowadziły do powstania Koszalińskich Spokaniań Filmowych "Młodzi i Film".

Na zdjęciach:
- uczestnicy dyskusji "Szczerość za szczerość"
- szansa dialogu z widownią