FILM: 22/1949 (78), strona 2 Magazyn FILM: 22/1949 (78), strona 2

Polska Kronika Filmowa

Polska Kronika Filmowa a w niej między innymi:
• Polska Kronika Filmowa korzystając z Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego nakręciła film „Mazurki Chopina” z udziałem laureatów konkursu.
• Dziennikarze filmowi obejrzeli wraz z reżyserem Aleksandrowem jego przedwojenny film „Wołga, Wołga”.
• Artykuł Wandy Jakubowskiej pt. „Kinematografia Demokratycznej Polski” opublikowana w prasie radzieckiej.
• Festiwal Filmów Radzieckich zakończył się w kinie Palladium. Frekwencja na festiwalu była ogromna.

Zdjęcia:
T. Gusiewa słucha wskazówek realizatorów filmu „Mazurki Chopina”.
Operator wykonuje zdjęcia francuskiej pianistki M. Auxiettre.
Fragment sztuki teatralnej „Śmierć Tarełkina”.
III Krajowy Zjazd Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
Reżyser Aleksandrow wśród dziennikarzy filmowych.
Festiwal Filmów Radzieckich – kolejka przed kinem Polonia.
Program Festiwalu przy kinie Palladium.