FILM: 22/1949 (78), strona 16 Magazyn FILM: 22/1949 (78), strona 16

Okładka tylna

Piotr Alejnikow w filmie radzieckim „Bogaty plon”