FILM: 22/1949 (78), strona 12 Magazyn FILM: 22/1949 (78), strona 12

Nasz obiektyw

Nasz obiektyw a w nim między innymi:
• W filmie coraz częściej stosuje się makiety tła, które zastępują płaskie plansze.
• We Francji zakazano wyświetlania filmu radzieckiego „Czarodziej sadów” (Miczurin).
• W miejsce Biuletynu Informacyjnego Działu Filmów Oświatowych powstał miesięcznik Film i Oświata.
• Ciekawy sposób doboru aktorów do dubbingowania filmów zagranicznych.

Zdjęcie:
Efekty architektoniczne używane w filmie.
Grafika:
Grafika związana z używaniem „sztucznego” tła w filmach.