FILM: 22/1949 (78), strona 9 Magazyn FILM: 22/1949 (78), strona 9

Walka o film realizmu socjalistycznego. Zjazd filmowy w Wiśle

O burzliwych dyskusjach na temat scenariopisarstwa polskiego, krytyki filmowej i innych ważnych tematów dotyczących kinematografii w czasie Zjazdu Filmowego w Wiśle.

Zdjęcia:
Dom zdrojowy w Wiśle, gdzie odbywał się Zjazd Filmowy.
Sala obrad i stół prezydialny.
Grafika:
Część grafiki: Pójdźcie dziatki, pójdźcie wszystkie razem. Karykatura J. Żebrowskiego.