FILM: 22/1949 (78), strona 11 Magazyn FILM: 22/1949 (78), strona 11

Praski sezon filmowy

Rozpoczął się Praski Sezon Filmowy. O nim i ciekawych produkcjach czechosłowackich pisze Aleksander Kulisiewicz.

Zdjęcia:
Dramatyczna scena z filmu czeskiego „Pragnienie”.
„Rok 1848” w reżyserii V. Krski.
Kadr z filmu „Chcemy żyć”.
Vlasta Fialova w scenie z filmu „Zwycięskie skrzydła”.