FILM: 26/1978 (1542), strona 21 Magazyn FILM: 26/1978 (1542), strona 21

Siedem odpowiedzi

Jerzy Wittek zbiera głosy zagranicznej prasy o dziesiątej edycji Zachodnioniemieckich Dni Krótkiego Filmu w Oberhausen. Dziennikarze zgodnie wskazują na główną tendencję wśród twórców - wykorzystanie filmu jako narzędzia do społeczno-politycznej interpretacji świata.

Na zdjęciu:
- kadr z filmu "Nie poniżaj się przed żywym człowiekiem! Willi Bleicher".