FILM: 26/1978 (1542), strona 20 Magazyn FILM: 26/1978 (1542), strona 20

Siedem odpowiedzi

Jerzy Wittek zbiera głosy zagranicznej prasy o dziesiątej edycji Zachodnioniemieckich Dni Krótkiego Filmu w Oberhausen. Dziennikarze zgodnie wskazują na główną tendencję wśród twórców - wykorzystanie filmu jako narzędzia do społeczno-politycznej interpretacji świata.