FILM: 1/1949 (57), strona 13 Magazyn FILM: 1/1949 (57), strona 13

Przegląd zagraniczny

Informacje o kinematografii ZSRR, Francji, Czechosłowacji i USA.
Na zdjęciu: Borys Liwanow i Masza Grigoriewa w filmie historyczno-rewolucyjnym "Dubrowski" według znanego dzieła Puszkina.

Ponadto: Wszyscy na łyżwy, na zdjęciu Jean Simmons i Cary Grant