FILM: 1/1949 (57), strona 7 Magazyn FILM: 1/1949 (57), strona 7

Film na trasie W-Z

"Trasa W-Z jest dumą Warszawy. W atmosferze zainteresowania i przyjaźni całego społeczeństwa powstaje to największe dziś w Europie przedsięwzięcie urbanistyczne - wielka arteria przelotowa, otwierając Warszawie drogę ze wschodu na zachód..."

Relacja z budowy trasy W-Z. oraz realizacji filmu dokumentującego przebieg prac.

"Obraz będzie trwałym dokumentem budowy nowej Warszawy, bohaterstwa pracy, trudu i wysiłku tysięcy robotników, majstrów, techników, i inżynierów.
Ten fim - dokument wspaniałych osiągnięć człowieka pracy - będzie wiernym i trwałym dowodem, jak robotnik polski buduje socjalistyczną przyszłość swojego kraju"