FILM: 1/1949 (57), strona 2 Magazyn FILM: 1/1949 (57), strona 2

Film Polski na kongresie PZPR

Przemówienie Wandy Jakubowskiej na Kongresie Zjednoczeniowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Ponadto:
Opis sylwetki Wandy Jakubowskiej naszkicowany przez Krystynę Żywulską (Odrodzenie) oraz meldunki ze świata o przyjęciu filmu "Ostatni etap" w reżyserii Wandy Jakubowskiej:
Praga, Paryż, Moskwa, Londyn, Nowy Jork, Bruksela