FILM: 4/1978 (1520), strona 10 Magazyn FILM: 4/1978 (1520), strona 10

Łódź podwodna, ale nie żółta

Recenzja filmu Christo Christowa „Cyklop”.
Ciekawie o filmie Jaroslava Papouška „Rozumiemy się bez słów”, pisze Cezary Wiśniewski.

Zdjęcia:
„Cyklop” w reżyserii Christo Christowa.
„Rozumiemy się bez słów”, Jaroslav Papoušek.