FILM: 4/1978 (1520), strona 4 Magazyn FILM: 4/1978 (1520), strona 4

Program

Artykuł Zbigniewa Klaczyńskiego dotyczący konotacji słowa "program" oraz jego rzeczywistego znaczenia na świat polskiego filmu.

Na zdjęciach:
- Beata Tyszkiewicz w "Polskich Drogach"
- Władysław Hańcza i Wacław Kowalski w komedii "Sami Swoi"