FILM: 4/1978 (1520), strona 14 Magazyn FILM: 4/1978 (1520), strona 14

Pięćdziesiąt i pięćset

O Kijowskiej Wytwórni im. Aleksandra Dwożenki i produkcjach młodych reżyserów, pisze Walerij Gołowskoj.

Zdjęcia:
Temat sztuki i rewolucji.
Michaił Kozakow w filmie „Teatr nieznanego aktora” Nikołaja Raszejewa.