FILM: 4/1978 (1520), strona 17 Magazyn FILM: 4/1978 (1520), strona 17

Bez ulgowej taryfy

O nowym sposobie wstrząsania widzem, w celu ukazania mu rzeczywistości i tkwiących w człowieku morderczych rządz, pisze Leszek Armatys. Za przykład stawia twórczość filmową Arthura Penna.
O książce „Film w pracy ideowo-wychowawczej” Jadwigi Łużyńskiej-Dorobowej, piórem Wojciecha Wierzewskiego.

Zdjęcia:
Robert Redford.
Okładka książki „Film w pracy ideowo-wychowawczej” Jadwigi Łużyńskiej-Dorobowej.