FILM: 4/1978 (1520), strona 5 Magazyn FILM: 4/1978 (1520), strona 5

Program

Artykuł Zbigniewa Klaczyńskiego dotyczący konotacji słowa "program" oraz jego rzeczywistego znaczenia na świat polskiego filmu, a także felieton "Arcitenensa" dotyczący zasięgu poszczególnych filmów kinowych.

Na zdjęciu:
- Władysław Hańcza i Wacław Kowalski w komedii "Sami Swoi"