FILM: 4/1978 (1520), strona 3 Magazyn FILM: 4/1978 (1520), strona 3

Program

Artykuł Zbigniewa Klaczyńskiego dotyczący konotacji słowa "program" oraz jego rzeczywistego znaczenia na świat polskiego filmu.

Na zdjęciu:
- Franciszek Pieczka w filmie "Perła w Koronie"