FILM: 48/1978 (1564), strona 20 Magazyn FILM: 48/1978 (1564), strona 20

Lityczni panowie dwaj

Wzruszająca opowieść o dziewczynie opiekującej się najpierw swoim chorym chłopcem, aby ostatecznie stać się pielęgniarką dla rannych żołnierzy. Mowa o filmie Jewgienija Gabriłowicza i Julija Rajzmana „Maszeńka”.

Ciekawie o książce Marii Kielar „Rola filmu animowanego w pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola”, ze wskazaniem głównych tez oraz grup odbiorców.

Zdjęcie:
Walentina Karawajewa (Maszeńka).