FILM: 48/1978 (1564), strona 18 Magazyn FILM: 48/1978 (1564), strona 18

Nowa świadomość

Film amerykański w latach siedemdziesiątych bazuje na produkcjach o bogatszej treści psychologiczno-obyczajowej. Coraz więcej jest filmów dających do myślenia, nad wartością wewnętrzną człowieka, który nie musi już walczyć z otoczeniem o sukces jednostki. Pojawiają się też filmy o zupełnie innych treściach, jak „Gwiezdne wojny” czy „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”.

Zdjęcie:
Gene Hackman i Al Pacino w „Strachu na wróble” Jerry Schatzberga.