FILM: 30/1978 (1546), strona 16 Magazyn FILM: 30/1978 (1546), strona 16

Świat ludzkich doświadczeń

Relacja z festiwalu filmowego w Karlowych Warach. Korespondent "Filmu", Janusz Skwara, omawia główne tendencje pojawiające się w propozycjach tegorocznego repertuaru, między innymi narzucanie zdarzeniom jednostkowym cech uniwersalnych, jak na przykład w "Cieniach gorącego lata" Františka Vláčila.

Na zdjęciach:
- Wiaczesław Tichonow w filmie "Biały Bim Czarne Ucho" Stanisława Rostockiego;
- kadr z filmu "Akcja Stadion" Dušana Vukoticia.