FILM: 23/1978 (1539), strona 11 Magazyn FILM: 23/1978 (1539), strona 11

Poloniści, filmolodzy i komputery

Artykuł Jana Olszewskiego dotyczący konferencji Wyższej Szkoły Pedagogicznej dotyczącej kultury filmowej i jej problemów. Zmian w sposobie nauczania i włączenie kinematografii jako integralnej części tego procesu.

Na zdjęciu:
- profesor Bolesław Lewicki