FILM: 23/1978 (1539), strona 6 Magazyn FILM: 23/1978 (1539), strona 6

Zaczęło się wcześniej

Artykuł Andrzeja Wojnacha na temat filmu Jerzego Hoffmana "Do krwi ostatniej" oraz rys historyczny wydarzeń z lat 1940-1941, wraz z kulminacyjną sceną filmu - Bitwą pod Lenino.

Na zdjęciach:
- fortowanie rzeki Mierei
- Wojciech Pilarski w roli generała Berlinga