FILM: 29/1975 (1389), strona 8 Magazyn FILM: 29/1975 (1389), strona 8

Sprawa osobista

Wywiad z Tadeuszem Makarczyńskim tworzącym filmy dokumentalne o czasach wojennych, okupacyjnych i czasie odbudowy Warszawy. Montuje je ze starych kronik filmowych, zawsze kierując się zasadą autentyzmu.


Zdjęcia:
Tadeusz Makarczyński.
„Mosty". Saperzy nad Wisłą, Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.