FILM: 29/1975 (1389), strona 3 Magazyn FILM: 29/1975 (1389), strona 3

Film i nauka

Niedawno proponowanie uczestnictwa naukowego w dyskusji o filmie budziło niechęć lub obrażało naukowców. Dzisiaj film zmusza środowisko humanistów do analizy i naukowego traktowania problematyki filmowej.

Zdjęcie:
Kadr z filmu „Iluminacja” Krzysztofa Zanussiego.