FILM: 1/1975 (1361), strona 10 Magazyn FILM: 1/1975 (1361), strona 10

Kinorama

Film o niemożności utrzymania wolności osobistej w tzw. społeczeństwie mrówek.
Tekst o problemie braku uczuć u bohaterów filmowych w erze naukowo-technicznej.

zdjęcia:
Sirpa Lane.
Jewgienij Gabriłowicz.
„Deszcz pada w Santiago”.
Peter Falck.