FILM: 10/1949 (66), strona 12 Magazyn FILM: 10/1949 (66), strona 12

Nasz Obiektyw

Na zdjęciu:
- karykatura przedstawiająca Mikołaja Czerkasowa i Lubow Orłową, w ich rolach z filmów "Aleksander Newski" i "Jasna Droga"