FILM: 10/1949 (66), strona 3 Magazyn FILM: 10/1949 (66), strona 3

O nowy realistyczny film polski

Artykuł Jana Łęczycy dotyczący poziomu amerykańskich filmów, w porównaniu z kinematografią polską. Do tego szereg uwag dotyczących kosmopolityzmu, promowanego na Zachodzie z socjalizmem, który widoczny jest w kilku filmach europejskich. Obrazy polskie zaś, zdaniem autora bliższe są tym amerykańskim, ukazując specyficzną wizję rzeczywistości, nie zawsze znajdującą odzwierciedlenie w otaczającym świecie.