FILM: 10/1949 (66), strona 7 Magazyn FILM: 10/1949 (66), strona 7

Puszkin Sfilmowany

Przegląd najważniejszych dzieł filmowych inspirowanych twórczościa Aleksandra Puszkina. "Nie wszyscy chyba wiedzą, że Puszkin jest jedynym pisarzem epoki romantyzmu, którego utwory w ciągu przeszło 50-letniego istnienia kinematografii były bez przerwy niemal filmowane i liczba wszystkich filmów opartych na dziełach poety dochodzi do 100".

Na zdjęciach:
- płaskorzeźba M. Milbergera, przedstawiająca spotkanie Adama Mickiewicza z Aleksandrem Puszkinem w 1827 roku w Petersburgu
- portret Puszkina
- zdjęcie aktora grającego Puszkina w filmie "Młodość poety"
- Rudolf Valentino jako Dubrowski w filmie amerykańskim
- Borys Liwanow jako Dubrowski w filmie radzieckim