FILM: 10/1949 (66), strona 11 Magazyn FILM: 10/1949 (66), strona 11

Charlie Chaplin - niebezpieczny cudzoziemiec

Artykuł dotyczący "dwóch prezentów" na 60 urodziny Charliego Chaplina. Z jednej strony - projekt ustawy, przewidujący przymusową deportację mężczyzny, z drugiej - aplikacja o pokojową nagrodę Nobla.

Sylwetka Wallace'a Berry'ego w związku ze śmiercią artysty. Przypomnienie jego najważniejszych ról i filmów, wraz z krótkim rysem życiorysu.

Na zdjęciach:
- karykatura Charliego Chaplina ("Chaplin nowoczesny") autorstwa Jana Lenicy
- karykatura Charliego Chaplina ("Chaplin klasyczny") autorstwa Jana Lenicy
- Wallace Berry