FILM: 27/1978 (1543), strona 6 Magazyn FILM: 27/1978 (1543), strona 6

Sto koni do stu brzegów