FILM: 27/1978 (1543), strona 4 Magazyn FILM: 27/1978 (1543), strona 4

Realność powszechnej edukacji

Rozważania Wojciecha Wierzewskiego nad wyzwaniami czekającymi na edukacją filmową w systemie szkolnictwa, będące jednym z postulatów nowego dziesięcioletniego planu na rozwój szkolnictwa w Polsce.

Na zdjęciu:
- kadr z filmu "Falstaff" Orsona Wellesa