FILM: 16/1978 (1532), strona 9 Magazyn FILM: 16/1978 (1532), strona 9

Kontrowersyjne patroszenie