FILM: 41/1975 (1401), strona 18 Magazyn FILM: 41/1975 (1401), strona 18

Kino katastrof czyli Hollywood w akcji

"Kino katastrof czyli Hollywood w akcji" to szkic szwedzkiego krytyka Jean-Pierre'a Brossarda na temat genezy i poziomu kina katastroficznego. Autor zauważa, że powstanie nurtu zbiega się z kryzysem gospodarczym w Ameryce - kinematografia miała dostroić się do niewesołej sytuacji widza i zaszokować go czymś niecodziennym.

Na zdjęciu:
- kadr z filmu "Piekielna wieżyca", reż. Irwin Allen i John Guillermin.