FILM: 41/1975 (1401), strona 11 Magazyn FILM: 41/1975 (1401), strona 11

Mylić się - znaczy żyć; Te piękne idee na tych małych festiwalach

Tematem filmu Stefana Uhera "Wielka noc i wielki dzień" jest rozliczenie z faszyzmem. Recenzent Jacek Tabęcki zauważa, że powstały już lepsze obrazy poruszające tę tematykę - omawiana produkcja razi pretensjonalnością.

"Te piękne idee na tych małych festiwalach" to relacja z przeglądu "Człowiek a środowisko", jaki odbył się w Karpaczu. Impreza ta, choć nie zdążyła wyrobić sobie jeszcze marki i prestiżu, wydaje się Bożenie Janickiej niezwykle potrzebna z racji ekologicznego przesłania.

Na zdjęciu:
- kadr z filmu "Wielka noc i wielki dzień".