FILM: 40/1975 (1400), strona 22 Magazyn FILM: 40/1975 (1400), strona 22

Każdy dla siebie, Bóg przeciw wszystkim

Werner Herzog wykorzystuje legendę Kaspara Hausera, aby zadać pytanie o istotę społeczeństwa. "Każdy dla siebie, Bóg przeciw wszystkim" podsuwa odpowiedź mądrą, ale też budzącą niepokój.

Na zdjęciu:
- Bruno S. w roli Kaspara Hausera w filmie "Każdy dla siebie, Bóg przeciw wszystkim".