FILM: 40/1975 (1400), strona 10 Magazyn FILM: 40/1975 (1400), strona 10

Powiedzieć - nie

Film o pokusie konformizmu niesie ze sobą ryzyko nachalnego moralizatorstwa. "Wtedy powiedziałem - nie" unika łatwych rozwiązań, uwzględniając predyspozycje psychiczne bohaterów i rolę determinacji zewnętrznych.

Na zdjęciu:
- kadr z filmu "Wtedy powiedziałem - nie".