FILM: 38/1975 (1398), strona 9 Magazyn FILM: 38/1975 (1398), strona 9

Akademia dialektyki filmowej

Henryk Tronowicz rozmawia z rektorem WGIK prof. dr. Witalijem Żdanem. WGIK, Państwowy Wszechzwiązkowy Instytut Kinematografii, uchodzi za najstarszą państwową uczelnię filmową na świecie.

Na zdjęciu:
- Nikita Michałkow w filmie "Swój wśród obcych, obcy wśród swoich".