FILM: 38/1975 (1398), strona 8 Magazyn FILM: 38/1975 (1398), strona 8

Akademia dialektyki filmowej

Henryk Tronowicz rozmawia z rektorem WGIK prof. dr. Witalijem Żdanem. WGIK, Państwowy Wszechzwiązkowy Instytut Kinematografii, uchodzi za najstarszą państwową uczelnię filmową na świecie.

Na zdjęciu:
- Witalij Żdan.