FILM: 25/1975 (1385), strona 18 Magazyn FILM: 25/1975 (1385), strona 18

Walczyli za ojczyznę

„Oni Walczyli za ojczyznę”, radziecki monumentalny film wojenny Siergieja Bondarczuka, fantastyczna, ostatnia rola Wasilija Szukszyna to najważniejsze akcenty recenzji Czesława Dondziłło.

Zdjęcie:
„Oni walczyli za Ojczyznę” z aktorem radzieckim Wasilijem Szukszynem w roli głównej.