FILM: 25/1975 (1385), strona 17 Magazyn FILM: 25/1975 (1385), strona 17

Jedna pani drugiej pani