FILM: 23/1975 (1383), strona 14 Magazyn FILM: 23/1975 (1383), strona 14

Partita na instrument drewniany

Fotoreportaż o filmie Janusza Zaorskiego „Partita na instrument drewniany”.

Zdjęcia:
Kadry z filmu „Partita na instrument drewniany” Janusza Zaorskiego.
Tomasz Zaliwski i Jerzy Turek.
Henryk Hunko.