FILM: 6/1949 (62), strona 15 Magazyn FILM: 6/1949 (62), strona 15

Odpowiedzi Redakcji

Sekcja "Odpowiedzi redakcji", w której autorzy dwutygodnika odpisują na listy nadesłane do redakcji.