FILM: 50/1978 (1566), strona 20 Magazyn FILM: 50/1978 (1566), strona 20

Na przykład góra

Kursy filmowe w Górze spowodowały ogromne zainteresowanie nauką tej profesji.

Zdjęcia:
„Wiązy wymarły w Kanadzie” Zygmunta Kobaka (AKF „NOT” - Wrocław).
„Od Opola wiedzie droga” Zygmunta Kobaka (AKF „NOT” - Wrocław).