FILM: 8/1978 (1524), strona 14 Magazyn FILM: 8/1978 (1524), strona 14

Ruch ku lepszemu światu...

Artykuł Adama Horoszczaka dotyczący poziomu filmów radzieckich w ostatnich latach. Krótkie porównanie twórców i opis generalnych kierunków, w których zmierzają produkcje radzieckie.

Na zdjęciu:
- kadr z filmu "Jak zranione ptaki" Nikołaja Gibienki